Høye skatteinntekter bidro til at Lier kommune leverer et netto driftsresultat på 33,4 millioner kroner for 2017.

 

Det tilsvarer 1,86 prosent av driftsinntektene, noe som er rett over anbefalingen til Fylkesmannen og litt bedre enn kommunestyret har budsjettert med.

Inntekter = 1,8 milliarder kroner

De foreløpige tallene for regnskapsåret 2017 viser at Lier kommune har inntekter på 1,8 milliarder kroner. Inklusive årets regnskapsmessige mindreforbruk, vil disposisjonsfondet være på 126 millioner - eller 7 prosent av driftsinntektene.

- I likhet med 2016 har vi også i 2017 hatt ekstraordinært høye skatteinntekter. Det bidrar til et godt resultat i 2017, Samtidig har vi fremdeles relativt lave inntekter, så vi må fremdeles holde den nøkterne linjen fremover. sier Bente Gravdal, rådmann i Lier kommune.

Ny finansieringsmodell

Hun forteller at kommunen også har kostnadsoverskridelser hos noen enheter, noe som nå tas tak i. Helse, omsorg og velferd brukte til sammen om lag 28 millioner mer enn budsjettert i 2017.

- Flere virksomheter under disse tjenesteområdene er betydelig kompensert i budsjett for 2018. Det er også vedtatt en ny likeverdig finansieringsmodell for heldøgnsomsorg, sier Gravdal.   

Hun forteller at disse områdene likevel også vil få ekstra oppmerksomhet i året som kommer.

Roser medarbeiderne

- I en hverdag som kan oppleves både som travel og med stramme rammer gjør våre medarbeidere en solid innsats for å gi gode tjenester. Det gjør forhåpentligvis Lier til en god kommune å bo i, sier Gravdal.

LES OGSÅ: Ny kommuneoverlege i Lier
LES OGSÅ: Nå kan du søke om barnehageplass

FØLG LIER KOMMUNE PÅ FACEBOOK