- Hvordan ønsker du å bo i fremtiden?

Hvordan ønsker du å bo i Lier når du blir eldre? Det kan du bidra til å svare på gjennom denne undersøkelsen.

For å få et bilde av hva slags boformer Liers innbyggere ønsker i alderdommen, gjennomfører Lier kommune nå en kartlegging blant de som er 60+ i Lier.

Vi håper du har anledning til å svare på dette spørreskjemaet, det vil være til stor hjelp for oss. På forhånd takk!

Klikk deg inn her for å svare på undersøkelsen