I forbindelse med arbeidet med ny veistrekning på riksvei 23 Dagslett - Linnes så bygger Statens vegvesen en ny anleggsvei på Gullaug.

Lier kommune har gitt Statens vegvesen tillatelse til å bygge en anleggsvei fra rundkjøringen ved Kiwi på Gullaug og til veien ned til Gullaug-halvøya. Arbeidene på den nye veien starter mandag 23. oktober, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS starter først ved rundkjøringen ved Kiwi. Anleggsveien skal etter planen stå ferdig i desember 2017.

Anleggstrafikk

Byggingen av den nye veien vil foregå i området nær Gullaug skole. Det stiller store krav til entreprenøren, som kommer til å sikre anleggsområdet godt og være ekstra oppmerksomme når de kjører inn og ut av området, melder Statens vegvesen.

Likevel ønsker vegvesenet å gjøre foresatte til barn ved Gullaug skole oppmerksomme på anleggsarbeidet, slik at de kan ta en prat med barna om at det blir mer trafikk i området.

- Bedre trafikksikkerhet

Hensikten med den nye veien er å lede mye av anleggstrafikken om Gullaug-halvøya i stedet for på riksvei 23. Statens vegvesen mener det gir bedre trafikksikkerhet, både for de som kjører og går langs riksvegen, informerer vegvesenet.


Kart som viser den nye anleggsveien (hentet fra nettsidene til Statens vegvesen).