36 representanter i De unges kommunestyre i Lier har bestemt hvordan 110.000 kroner skal fordeles på gode tiltak for nærmiljøet.


Malin Flønes Helgerud og Thea Engen fra Nordal skole kjempet for penger til spinner i skolegården, og ble hørt.


De unges kommunestyre i Lier møttes torsdag 23. november for å bestemme hvordan 110.000 kroner skal fordeles på prosjekter som skal komme nærmiljøet til gode.

Rådmannen ønsket innspill på tiltak som bidrar til gode møteplasser for barn og unge i nærmiljøet – og som skaper bevegelsesglede og vennskap.

De 36 representantene fordeler seg på 13 representanter fra ungdomsskolene og 23 representanter fra barneskolene i Lier.

Av de 110.000 kronene skal 51.000 kroner gå til prosjekter foreslått av ungdomsskoleelever, mens 59.000 kroner kan fordeles av barneskoleelevene. Skolene hadde sendt inn forslag til prosjekter på forhånd, og ut fra forslagene så laget rådmannen et forslag til fordeling av penger.

Her er rådmannens forslag til fordeling av pengene på ungdomstrinnet:

 • Basketstativ/kurv på Svangstrand, Sylling skole: 13.000 kroner
 • Benker i Lierbyen, Lierbyen skole: 5.721 kroner
 • Benker til sosiale sammenkomster ved Tranby kunstgressbane, Tranby skole: 16.750 kroner

Her er rådmannens forslag til fordeling på barnetrinnet:

 • Basketstativ/kurv på Svangstrand, Sylling skole: 10.000 kroner
 • Oppgradering av grusbane og området rundt, Heia skole: 12.000 kroner
 • Bålpanne til gapahuk, Hennummarka skole: 7.990 kroner

Fordelte pengene annerledes

Under behandlingen i De unges kommunestyre ble forslagene presentert av elevene, og etter debatt og gruppemøter ble representantene enige om en fordeling som skiller seg noe ut fra rådmannens forslag.

De unges kommunestyre vedtok å fordele pengene på denne måten:

Ungdomstrinnet:

 • Benker til sosiale sammenkomster ved Tranby kunstgressbane, Tranby skole: 16.750 kroner
 • Basketstativ/kurv på Svangstrand, Sylling skole: 13.000 kroner
 • Benker i Lierbyen, Lierbyen skole: 5.721 kroner
 • Parkouranlegg, Høvik skole: 10.000 kroner
 • Resten av pengene (5.529 kroner) kan gå ti en fjerde benk på Tranby

Barnetrinnet:

 • Bålpanne til gapahuk, Hennummarka skole: 8.000 kroner
 • Basketstativ/kurv på Svangstrand, Sylling skole: 10.000 kroner
 • Parkouranlegg, Høvik skole: 10.000 kroner
 • Benker og bålpanne til ny møteplass, Gullaug skole: 10.000 kroner
 • Spinner i skolegården, Norddal skole: 7.500 kroner
 • Høyttaler med forsterker og mikrofon, Egge skole: 5.500 kroner
 • Midler til skaterampe, Oddevall skole: 8.000 kroner

De unges kommunestyre møtes igjen til våren for å gi en presentasjon av hvordan pengene er brukt.