Fra 2017 vil du som innbygger i Lier motta faktura for kommunale vann-og avløps avgifter fire ganger i året, mot tidligere to forfall pr. år.

Nye forfallsdatoer å merke seg er april, juni, september og november, melder Viva IKS på sine nettsider.

Med fakturaen i april kommer også avregningen som gjelder vann- og/eller avløpsforbruket i 2016. Alle fakturaer sendes ut senest to uker før forfallsdato.

Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som vedtar gebyrnivået for hvert år ut fra hva som er nødvendige kostnader for å produserer tjenestene.

Selvkostprinsippet

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at Viva IKS ikke har lov til å tjene penger på vann og avløp. Eventuelle overskudd/underskudd blir satt i driftsfond som brukes til å regulere årsavgiftene kommende år slik at vi på den måten unngår for store svingninger i avgiftene. Enkelt forklart betyr det at innbyggerne betaler for eget forbruk gjennom spleiselaget alle vann-og avløpsabonnenter er med på, opplyser Viva IKS.

Viva IKS oppfordrer alle abonnenter om benytte seg av e-faktura for å hele tiden ha full oversikt over sitt eget forbruk. Har du ikke e-faktura kan du få hjelp til å opprette det av din bankforbindelse.