Lier kommune skal utvikle en mobil løsning som gjør det enklere for innbyggerne å sende inn ideer og forslag. Fylkesmannen i Buskerud støtter prosjektet med 300.000 kroner i såkalte skjønnsmidler.

I forbindelse med at Lier kommune skal i gang med å revidere kommuneplanen, og på den måten oppfordre innbyggerne til å delta i planleggingen av hvordan de ønsker Lier kommune skal være de neste tiårene, så ønsker kommunen å senke terskelen for å bidra med innspill.

Derfor jobber kommunen med å utvikle en egen mobil løsning der det blir langt enklere for innbyggerne å sende inn forslag, innspill, bilder, tegninger og video i en digital kartløsning. 

Får støtte

Fylkesmannen i Buskerud deler i år ut fire millioner kroner i såkalte skjønnsmidler som skal gå til prosjekter for fornying og innovasjon i kommunene.

Tidligere i år søkte Lier kommune om 300.000 kroner i prosjektstøtte til å utvikle denne medvirkningsløsningen, og nå har svaret fra fylkesmannen kommet: Lier kommune får 300.000 kroner i støtte til dette innovasjonsprosjektet.

Den mobile app-løsningen (se bildet), som også skal kunne brukes på vanlig PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon, blir trolig klar til å presenteres for publikum under Lierdagene 9. - 11. juni.