Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å fjerne høyspentlinjer ved Linnes.

I forbindelse med arbeidet med å bygge ny veistrekning på riksvei 23 mellom Dagslett og Linnes, så skal Statens vegvesen nå i gang med å fjerne høyspentlinjer ved Linnes.


Høyspentlinjer ved Tuverudveien (Foto: Anne Tønder, Statens vegvesen)

Høsten 2017 starter vegvesenet å bygge et nytt kryss ved Linnes. Krysset bygges som en del av nye riksvei 23. Før dette byggearbeidet kan starte, så må vegvesenet fjerne høyspentlinjer som i dag går over området. Disse skal legges om og graves ned i grunnen, skriver Statens vegvesen i et informasjonsskriv.

Arbeidet med å fjerne høyspentlinjene vil foregå på tre steder: ved Gilhusveien, Gullaug skole og ved Linnesstranda bru.

Noen av arbeidene vil foregå på ettermiddagen og kveldstid.

Les mer i informasjonsskrivet fra Statens vegvesen.

For mer informasjon om prosjektet, klikk deg inn på prosjektsiden hos Statens vegvesen.