Lier kommunestyre behandlet handlingsprogrammet for perioden 2018-2021. Se opptak fra møtet.