Nå kan du foreslå kandidater til byggeskikkprisen i Lier

Byggeskikkprisen i Lier deles ut under Lierdagene. Kom med ditt forslag!
Kom med forslag til byggeskikkprisen!
Lier kommunes pris for god byggeskikk skal deles ut under Lierdagene i juni. Nå kan du foreslå kandidater.

Første gangen Lier kommunes byggeskikkpris ble delt ut, var i 1993.

Prisen kan tildeles prosjekter som ved sin utforming og tilpasning i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk, heter det i statuttene.

Prosjektet kan være nybygg, rehabiliteringsarbeider eller utvikling av uteanlegg.

Prisen består av en plakett som tildeles eieren av det aktuelle prosjektet og et diplom som tildeles arkitekten.

Deles ut under Lierdagene

Vinneren utpekes av en jury oppnevnt av Lier kommune og prisen deles ut på Lierdagene, som arrangeres i juni i år.

Det kan ikke søkes. Retten til å sende inn forslag er åpen for alle. Lier kommune inviterer alle til å sende inn forslag til prosjekter i kommunen som kan være aktuelle for byggeskikkprisen.

Tidligere kandidater til byggeskikkprisen og statutter for utdeling av prisen er presentert på Lier kommunes hjemmesider.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de to siste årene, det vil si i løpet av 2017-2018.

Kom med ditt forslag!

Forslaget må inneholde navn og adresse på prosjektet, samt navn og adresse på forslagsstiller. En kort begrunnelse for forslaget er ønskelig, men ikke nødvendig.

  • Fristen for å sende inn forslag er satt til 30. april 2019.

Har du spørsmål kan de rettes til Gro H. Bråthen ved planseksjonen. Hun treffes på telefon 91 88 01 04 eller epost: gro.brathen@lier.kommune.no