Skal gi plass til smeltevann.

I forbindelse med at vi har en snørik vinter og det ser ut til å bli en sen vår har Glitrevannverket iks begynt å forhåndstappe Glitre for å gi plass til smeltevann.

Glitrevannverket ser for oss å senke Glitre cirka en meter under høyeste regulerte vannstand. Glitre har i tillegg en meter flomdempingsmagasin før vi får vann i overløpet.

- Det vil si at vi har volum til to meter vannstandsstigning. Snømålinger i feltet viser at vi har mer enn dette som snø i feltet nå, men vi vil tappe under smelteprosessen for å ha en kontrollert vannstandsstigning i magasinet. Det er alltid usikkert hvor mye av snøen som går som avrenning og hvor mye som går som fordamping. Vi tapper nå både fra rørledning i elva Egga og fra demningen i Glitre, skriver Glitrevannverket i en pressemelding.

- Vis varsomhet!

Senkning av vannstanden fører til oppsprekking av isen langs land som også kan være skjult under snøen. En må vise aktsomhet ved ferdsel på og ved isen.

Det er helt forbudt å bevege seg på isen ved demningen på Glitre da luketapping svekker isen betydelig.

Dette blir skiltet, melder Glitrevannverket.