Lavterskeltilbud, næring- og samfunnsutvikling og bygg og utenomhusanlegg er hovedsatsingene i rådmannens beslutningsgrunnlag og handlingsprogrammet for 2017-2020.

Kommunestyret har besluttet at Lier skal fortsette som egen kommune. Det krever evne til å levere tjenestene, en økonomi som holder og ikke minst gode forutsetninger for videreutvikling av lokalsamfunnet og kommunens posisjon i regionen.

Med det som bakteppe, legger rådmannen opp til investeringer for om lag 760 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Les rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020
Virksomhetskatalogen 2017

Hovedsatsningene er lavterskeltilbud for alle, nærings- og samfunnsutvikling og bygg og utomhusanlegg.

- Dette er satsingsområder som vi mener bidrar til å styrke hele Lier-samfunnet. Lavterskeltilbud til alle er gode forebygging for øvrige kommunale tjenester, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Sunne og aktive liunger: Implementeringen av modellen for Sunne og aktive liunger er sentral i handlingsprogrammet for 2017-2020.

Utbygging av Fosshagen

Av investeringer foreslår blant annet rådmannen videre utbygging av Fosshagen trinn 2 og tre, og har satt av 100 millioner til hvert av trinnene. Christensen har også lagt betydelig vekt på nærings- og samfunnsutvikling i sitt forslag til handlingsprogram.

I 2017 og 2018 er det satt av om lag fire millioner kroner til arbeidet med Fjordbyen, planarbeid og klima- og miljøarbeid. Det videre arbeidet med strategisk næringsplan er også en sentral del av dette.

- Vi styrker blant annet toppledergruppa med en ny stilling som kommunalsjef for områdeutvikling. Med det ønsker vi enda mer trykk på de krevende prosessene knyttet til blant annet vei- og transportutfordringer, fjordbyen og plansamarbeidet med Drammen kommune, for å nevne noe, sier han.

Solid økonomi

Rådmann Hans-Petter Christensen omtaler Lier kommunes økonomi som solid, men fortsatt med noen utfordringer.

- Våre medarbeidere står på og jobber mye. Våre økonomiske rammer er fortsatt stramme, men dette er nok det snilleste budsjettet jeg har lagt frem i Lier, avslutter han.

Det samlede budsjettet for 2017 er på 1,7 milliarder kroner, og legger opp til et nettodriftsresultat på 1,64 prosent.