Kraftig nedgang i arbeidsledigheten i Lier sammenlignet med november 2015.

I Buskerud ble det registrert 962 nye stillinger i november, 355 flere enn samme måned i fjor. Samtidig var det registrert 248 helt ledige personer i Lier, en nedgang på 17,9 prosent sammenlignet med november i fjor.

Ledigheten i Lier var på 1,9 prosent og i Buskerud var den på 2,5 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av november. Ledigheten for hele Norge gikk ned 1 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

- Vi ser en god tilgang på ledige stillinger i Buskerud og en nedgang i ledigheten i kommunen. Lier sin gunstige beliggenhet i forhold til et stort arbeidsmarked er av stor betydning, sier Jan Kåre Melsæther, leder i NAV Lier.