Formannskapet vedtok torsdag å påklage fylkesmannens vedtak om utslippstillatelse i Stena-saken. I tillegg ble rådmannen bedt om å forberede en sak om midlertidig forbud mot tiltak på området.

Saken om Stena Recycling har vekket stort engasjement blant innbyggerne i Lier. Torsdag ble saken behandlet av formannskapet i et fullsatt lokale i Lierbyen. Med unntak av Frp gikk alle partier inn for stopp i planene om anlegg på Lyngås.

-Dette er en viktig sak som betyr mye for mange. Vi politikere har fått mange viktige innspill fra folk, og vi har hatt gode politiske diskusjoner om denne saken og hva den betyr for Grønne Lier, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Mange tilstede

I tillegg til Lierposten og mange publikummere, var også NRK tilstede for å dekke saken. Flere av politikerne i formannskapsmøtet løftet frem trafikksituasjonen knyttet til det nye anlegget, samt problemer knyttet eventuelle utslipp med skade på Lierelva og dyrka mark.

Etter vedtaket i formannskapet starter nå den videre behandlingen av saken i kommuneadministrasjonen.

-Vedtaket i dag betyr at vi skal utarbeide en ny sak som kommunestyret skal ta stilling til. Etter det følger eventuelt en omregulering som kan endre hva området på Lyngås skal brukes til fremover.  Vi vil også oversende kommunens klage til fylkesmannen for vurdering og behandling der, sier rådmann Bente Gravdal.

Mange liunger har engasjert seg i saken med underskriftskampanje og protester i sosiale medier. På bakgrunn av engasjementet holdt Lier kommune også et åpent møte om saken med innlegg fra ulike parer og muligheter for spørsmål og innspill fra publikum.