I høst gjennomføres en stor beltekampanje på skolebusser i hele Buskerud.

Det skal gjennomføres en stor beltekampanje på skolebusser i alle regioner i Buskerud – skolebussene vil få ekte beltehelter på besøk.

Det er 7.000 elever som tar skolebuss i grunnskolen (1. – 10. trinn) i Buskerud. Heldigvis skjer bussulykker svært sjelden, men dessverre sitter altfor mange barn uten belte på skolebussen.

Buskerud fylkeskommune vil derfor i samarbeid med Brakar, Nettbuss, Trygg Trafikk og Statens vegvesen gjennomføre en beltekampanje i høst.

Kampanjen ble gjennomført for første gang høsten 2015 og det ble en suksess, viser undersøkelser.

Belteheltene skal viser barna hvor kult det er å være sikre og trygge, uansett hvor de er på vei. Uansett om de skal redde verden for superskurker, eller om de skal på skolen.

De skal være sikre og trygge - uansett oppdrag.

Kampanjen gjennomføres i uke 36, det vil si 5. – 9. september.

Her kan du se en video om belteheltene:

Belteheltene er tilbake.mp4