Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at det nye sykehuset på Brakerøya er omtalt i forslaget til statsbudsjett 2017.

Torsdag 6.oktober kl10 la regjeringen frem sitt forslag til statsbusjett 2017, og forslaget inneholder flere gode nyheter for Lier.

Her kan du lese presentasjon fra Fylkesmannen som statsbudsjettet for Buskerud.

Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til byggingen av rv.23 Dagslett-Linnes. Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) er fornøyd med at regjeringen holder det den lover.

- Det gir en forutsigbarhet og bekreftelse på at staten går inn med midler til gjennomføring av prosjektet, og det viser at regjeringen ønsker å opprettholdt trykket på arbeidet, og at midlene er der til planlagt start sommeren 2017, sier Ringdal. Hun legger til at det også jobbes kontinuerlig med å komme fram til den beste løsningen for påkoblingen til E18. 

Regjeringen foreslår altså 250 millioner kroner til rv.23 Dagslett-Linnes i Røyken og Lier kommuner. 100 millioner er statlige midler, mens 150 millioner forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av firefelts vei. Prosjektet har en kostnadsramme på omlag 2,55 milliarder kroner, og det er planlagt at anleggsarbeidet skal starte opp august 2017.

Nytt sykehus på Brakerøya

Det nye sykehuset på Brakerøya er også nevnt i forslaget til statsbudsjett. Det er riktignok ikke bevilget penger, men det står at fremdriften skal fortsette slik at sykehuset står ferdig i 2024. Hun beskriver omtalen av sykehuset som historisk.    

Jeg er veldig glad for at vi nå har fått en klar uttalelse om sykehuset. Det er nok et skritt på veien til etablering på Brakerøya, og at Helse Sørøst har fått beskjed om å holde fremdriften oppe betyr mye, sier Ringdal.

Viktige saker: Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal mener det er flere viktige gladsaker for Lier kommune i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem torsdag 6.oktober.