Lier-elevene gjør det igjen godt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Det viser resultatene fra årets prøver for 8.- og 9.trinn.

For 8.trinn er landsgjennomsnitt 50 poeng. I lesing scorer 8.klassingene i Lier  51, noe som er over landssnittet. 8.trinn har ligget stabilt på dette nivået over mange år. For regning scorer elevene 52.

- Dette er en gledelig trend der vi ser økning gjennom de tre siste årene. Regning og matematikk har vært ett av lierskolens satsingsområder de siste årene, sier fagsjef for skole, Kari-Ann Dale.

I  engelsk scorer 8.klassingene 50, og er med det på landssnittet.

Også for 9.trinn er det gode resultater. For landsgjennomsnittet er tallet 54. 9.klassingene i Lier scorer 56 på lesing. Det er en positiv økning fra i fjor. I regning scorer elevene 54. Det er på landssnittet, og elevene har ligget på dette nivået de tre siste årene.

- Samlet sett ligger lierskolen på eller over landssnittet,  og det er vi stolte av å gjøre år etter år, avslutter fagsjef Dale.