Teaterverksted proppfullt av leken fysisk aktivitet fikk Hallingstad-elevene i bevegelse.


Denne uken har elever fra Hallingstad skole vært med på prosjektet «Alvorlig talt, lek!», som Teater Avvik står bak. Her er det instruktør Tobias Vik som har engasjerte førsteklassinger med seg i leken.

 

I forbindelse med SAL-prosjektet (Sunne og Aktive Liunger) ble det arrangert både matpakkeverksted og smaksopplevelser på Hallingstad skole fra mandag 23. til fredag 27. april.

Nytt av året var at skolen denne gangen var valgt ut til å være pilot for teaterprosjektet «Alvorlig talt, lek!», som er et teaterverksted som skal stimulere til bevegelsesglede.

Dette opplegget testes ut over noen dager på Hallingstad skole, og skal også brukes i forbindelse med markeringen av Verdens aktivitetsdag før sommerferien.

- Sitter for mye stille

På kunstgressbanen utenfor Hallingstad skole hører vi leken barnelatter. I to sirkler leker barna i 1. klasse sammen med Tobias og Lars Vik fra Teater Avvik, som står bak opplegget «Alvorlig talt, lek!». Det er liten tvil om at barna har det moro – og at de får opp både puls og humør.

- Vi er en liten teatergruppe som primært lager forestillinger for barn og unge. Men i 2011 utviklet vi et konsept som skal gi barn bevegelsesglede gjennom teaterlek og improvisasjon. Norske barn sitter for mye stille i løpet av dagen, og vi ønsker å gi inspirasjon til å komme seg i bevegelse på en litt utradisjonell måte. Vi kombinerer klassisk barnelek med akrobatikk og improvisasjon. Her skal alle med, og dette er noe barna kan ta med seg inn i skolen og tilbake til foreldrene, mener Tobias Vik i Teater Avvik, som til daglig holder til i Porsgrunn.

1. – 7. klasse

Vanligvis bruker de en hel skoledag på en til to klasser og lager en forestilling sammen med dem.

Opplegget på Hallingstad skole er komprimert slik at de kjører klassene gjennom økter på halvannen time. Dette gjøres for å presentere opplegget, så blir det opp til skolene og kommunen om dette er noe som skal prøves på flere skoler.

I løpet av fire dager har Teater Avvik kjørt opplegget fra 1. – til 7. klasse. De håper teaterlekopplegget blir såpass godt mottatt at flere skoler i Lier kan koble seg på.

- Trenger ekstra stimulering

Både resultater fra SAL-kartlegging, Ungdata og folkehelseprofilen 2018 viser at 15-20 prosent av barn og ungdommer i Lier trenger litt ekstra stimulering for å bli mer fysisk aktive og oppleve bevegelsesglede.

- De som jobber med å innføre Sunne og Aktive Liunger-modellen i skoler og barnehager er kontinuerlig på let etter kvalitativt gode opplegg som fremmer livsmestring. Derfor ønsker vi å teste prosjektet «Alvorlig talt, lek» som pilot på Hallingstad skole og senere i vår på Verdens aktivitetsdag i Lier, forteller Live Brekke, som er folkehelsekoordinator i Lier kommune.