Livsmestring for alle, digital dialog og grønn utvikling og infrastruktur er hovedsatsingene i rådmannens beslutningsgrunnlag og handlingsprogramm for 2018-2021.

Konstituert rådmann Bente Gravdal har lagt frem beslutningsgrunnlaget og forslag til handlingsprogram for Lier kommune for de neste fire årene.

Torsdag morgen ble hovedtallene presentert for virksomhetsledere og tillitsvalgte i kommunen, og på ettermiddag var det politikernes tur til å få presentasjonen.

- Rådmannen legger frem et budsjett hvor vi bruker vesentlig mer penger på tjenesteområdet. Det gjelder spesielt helse og omsorg, og velferdstjenester. Grunnen er at vi har sett en økning her, og vi iverksetter tiltak for omstilling, sier Gravdal.  

Les rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 (.pdf)

Virksomhetskatalogen 2018 (.pdf)

SE FILMEN SOM FORTELLER LITT OM LIERBUDSJETTET 2018:

Mest til helse, omsorg og velferd

Det samlede Lier-budsjettet for 2017 er på nærmere 1,7 milliarder kroner.

- 1,7 milliarder kroner er mye penger, men de går fort når du skal drive en kommune. For å få en god skole og barnehage bruker vi rundt 550 millioner kroner, og det er en tredjedel av 2017-budsjettet. Vi bruker mest penger på helse, omsorg og velferd. 660 millioner kroner går til de tjenesteområdene. Det er tjenester til eldre, men også til barn og unge som har behov for kommunens tjenester, enten de bor hjemme eller i bolig, sier konstituert rådmann Bente Gravdal.

Litt under en halv milliard kroner går til de øvrige tjenestene i kommunen. Det er kultur, vedlikehold, bygg, administrasjon – og renter og avdrag på lån. 

Satsingsområder

I beslutningsgrunnlaget er det tre prioriterte hovedområder som kommer til å få mye fokus:

1)      Digital dialog

2)      Grønn utvikling og infrastruktur

3)      Livsmestring for alle

- I 2018 løfter vi frem digital dialog. Gjennom små og store digitaliseringsprosjekter skal kontakten med kommunen bli enklere og raskere. Så skal vi satse på grønn utvikling og infrastruktur. Lier kommune skal jobbe aktivt for å nå målet om å bli en klimanøytral kommune innen 2030. Den tredje satsingsområdet er livsmestring for alle. Vi skal ha et ekstra fokus på tiltak som sørger for at liunger er ved god helse og mestrer livet sitt på best mulig måte, uansett alder og funksjonsnivå, forteller Bente Gravdal.

Gravdal forteller at Lier har god økonomi, men at kommunen må passe på å prioritere riktig.

- Akkurat som folk der hjemme, må vi passe godt på slik at vi får råd til det vi trenger – og har en buffer når det er nødvendig.

Nå overtar politikerne stafettpinnen og skal jobbe videre for å vedta et budsjett for 2018 og et handlingsprogram for 2018-2021.

Den endelige politiske behandlingen skjer i kommunestyremøtet tirsdag 12. desember.


Konstituert rådmann Bente Gravdal presenterer beslutningsgrunnlaget for handlingsprogrammet 2018-2021.