Deler ut 10.000 kroner i tilskudd til de beste ideene.

Under slagordet «St. Hallvard-prosjektene 2018 – pitch din idè!» inviterer Kultur og fritid i Lier kommune til idédugnad på Lier bibliotek i Lierbyen torsdag 3. mai klokken 18.00 til 20.00.

Jubileum

I 2020 er det 1000 år siden St. Hallvard ble født. Frem mot 1000-års-jubileet ønsker Kultur og fritid å sette fokus på verdigrunnlaget St. Hallvard representerte i et bredere samfunnsperspektiv og aktuelt for vår egen samtid.

Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Vi inviterer lag og foreninger og alle aktører i det lokale kulturlivet i Lier til en idèdugnad og inspirasjonskveld med fokus på sagnet om St. Hallvard og verdigrunnlaget det representerer. Hvordan kan vi i Lier sikre økt fokus på disse verdiene, og bidra til et varmere samfunn?

Har du en god idé?

Har du en prosjektidé som kan bringe sagnet om St. Hallvard og de verdiene han sto for tydeligere frem for oss som lever nesten 1000 år etter Hallvards tid? Som kan vekke debatt eller gi oss opplevelser og rom for en dypere forståelse av de aktuelle verdivalgene vi alle kan stå overfor?

Dette kan være en idé til et enkelt arrangement eller et prosjekt som går over tid, en teaterforestilling, et kunstprosjekt med skoleelever, en filmproduksjon, en ny låt, et nettbasert prosjekt eller noe helt annet – det er opp til dere!  Din idé vil vi gjerne høre om!

Vi deler ut 10.000 kroner i tilskudd til de beste idèene.

Program for kvelden

Klokken 18.00-19.00:
Innledninger
Grete Bergersen: «Historien om Halvard Vebjørnsson»

Trond Berg Eriksen: «Etikk i vår samtid»

Rebecca Jaffari: «Every day – we wait» 

Klokken 19.00-19.30 
Workshop, ideutvikling

Klokken 19.30-20.00
Pitch din ide! 3 min presentasjon av din idé.

Enkel servering.

Vårt St. Hallvard-panel stemmer frem de beste ideene som vil motta 10.000 kroner i tilskudd til gjennomføring og tilbud om oppfølging fra Lier kommune - Kultur og fritid.

Påmelding innen 25. april til: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

For mer info kontakt Nina Guzman Toft, kultur og fritid