Lier kommune er ikke berørt av det store cyberangrepet.

Lier kommunes organisasjon og datasystemer er så langt ikke berørt av angrepet med WannaCry-viruset.

Lier og Hurum IKT-tjeneste opprettholder imidlertid høy beredskap.