Prøvene som Viva IKS har tatt i og rundt Sylling renseanlegg i sommer har vært bra.

Viva IKS har gjennom sommeren fulgt nøye med på området rundt Sylling renseanlegg. Viva vil fortsetter å ta jevnlige prøver. De prøvene som ble tatt fra renseanlegget har vært bra. Dette bekreftes også av prøver tatt ellers i området, melder Viva IKS på sine nettsider.

Viva IKS fortsetter prosjektet med å se på mulighet for utbedre situasjonen. Dagens løsning må driftes inntil ny utløpsordning er etablert og godkjent.

Beboermøte til høsten

Avsperringen opprettholdes etter avtale med kommuneoverlegen og kommunens forurensningsmyndighet.

Den nåværende situasjonen opprettholdes inntil ny utløpsordning er etablert. Vi planlegger et beboermøte på senhøsten.

Har du spørsmål - vennligst kontakt Viva IKS  på postmottak@viva-iks.no

Inntil situasjonen er løst, så har Viva følgende råd til de som oppholder seg i nærheten av renseanlegget:

  • Ikke gå inn på avsperret område
  • Ikke la barn og dyr leke med vann eller sand/grus i avsperret område

LES OGSÅ: Tar fortsatt prøver ved Sylling renseanlegg