Lier kommune har lagt frem et forslag til en lokal energi- og klimaplan. 15. februar kan du møte opp på energi- og klimaseminar for å høre om planen – og gi innspill.

I forbindelse med den politiske behandlingen av Lier kommunes energi- og klimaplan (2017-2020) inviteres det til et åpent energi- og klimaseminar onsdag 15. februar fra klokken 18.00 til 21.00 på Haugestad.

Lier kommune invitere politikere, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger til å delta, og politikerne innspill til behandlingen. Meld deg på her: http://www.lier.kommune.no/klimaseminar

Program for energi- og klimaseminaret:

Velkommen og kort om energi- og klimaplanen
v/Ingebjørg Tofte, Lier kommune

Hvordan få til lavutslippssamfunnet?
v/Kjetil Bjørklund, KS

Fremtidens energisystem – muligheter og utfordringer
v/ Bjørn Mosskull, Norsk Enøk og Energi

Livsløpsanalyser og klimafotavtrykk
v/ Julie Skullestad, Asplan Viak

Innlegg fra de politiske partiene
Oppfordrer til spørsmål fra salen.

Vel møtt til seminar!