Kultur og fritid i Lier kommune inviterer organisasjoner, lag og foreninger til to temamøter i november.

Her er litt informasjon om de to temamøtene:

1. Fremtidens idrettsanlegg. Møtet arrangeres i samarbeid med Lier idrettsråd tirsdag 15. november fra klokken 18.00 til 20.00 på Haugestad. Adressen er: Haugestadbakken 7, Lierbyen.

Under dette møtet vil vi få høre hvordan dagens situasjon er sett fra Lier Idrettsråd og Lier idrettslag. Hva er behov og ønsker sett fra idrettslagene? Fint om så mange som mulig deler litt av tankene rundt dette under møtet.

2. Fremtidens friluftslivsanlegg og aktiviteter i samarbeid med DNT. Møtet arrangeres 22. november fra klokken 18.00 til 20.00 på møterommet på kulturkontoret i Fosskvartalet i Lierbyen. Adressen er Bruveien 2 (2. etasje over Rema 1000 og ved siden av biblioteket).

Under dette møtet vil kommunen si litt om anlegg og aktivitet som er utført i 2016 og om planer for 2017 og utover. Vi håper at DNT kan si litt kort hvordan de ser på fremtidens anlegg og aktiviteter her i Lier. Hva er behov og ønsker fra andre frilufts- organisasjoner og foreninger? Fint om så mange som mulig deler litt av tankene rundt dette under møtet.

Felles for møtene er at Ingrid Buck fra kultur og fritid kort orienterer om den nye "Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktititet 2017 - 2021". 

Oppstart av planprogram

Lier kommune har vedtatt oppstart av planprogram for rullering av kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021.

Frist for å sende inn innspill til planprogrammet og forslag til nye anlegg de neste fem årene er 15. desember 2016.

Dersom spørsmål eller innspill så ta kontakt med ingrid.buck@lier.kommune.no eller kristoffer.overland@lier.kommune.no

Her finner du forslag til planprogram og eksisterende plan:

Se politisk sak om oppstart planprogram

Se eksisterende kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet