Drammen distrikspsykiatriske senter inviterer pårørende og fagpersoner til møteplass-samlinger.

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har problemer med rusmidler? Nå arrangeres møteplass-samlinger slik man kan dele erfaringer og kunnskap.

Møteplass er et møte og en likeverdig dialog mellom pårørende og fagpersoner, og arrangeres av Drammen distrikspsykiatriske senter  i samarbeid med Pårørende Kompetanse.

Under disse møtene utveksles erfaringer og kunnskap, og hvert møte har et tema. Tilbudet er gratis.

Høsten 2016 arrangeres to møter:

26.10: Tema - Hvordan ivareta seg selv
07.12: Tema - Håp

Møtene varer fra klokken 18.00 - 20.30, enkel bevertning fra klokken 17.30.

Sted: I Drammen kommunes lokaler "Skap gode dager", adresse: Wergelandsgate 13.

For påmelding og spørsmål - kontakt Aud Randi Næss. Epost: aud.randi.ness@vestreviken.no. Telefon: 950 05 261.