I aldersgruppen 16-29 år var det i Lier en nedgang i ledigheten på 16,2 prosent fra året før.

I Lier var det registrert 295 helt ledige personer, en nedgang på 2,3 prosent sammenlignet med februar i fjor, viser månedsstatistikken for februar.

Ledigheten i Lier var på 2,2 prosent av arbeidsstyrken, Buskerud på 2,8 prosent. Ledigheten for hele Norge gikk ned 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

I likhet med utviklingen generelt i fylket ser vi en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år i Lier. I denne aldersgruppa var det en nedgang på 7 personer fra året før.

- Viktig å fullføre videregående skole

- Mange ungdommer skal denne våren ta viktige valg for sin egen framtid, studieretning og yrkesvalg. Sjekk ut Facebook-siden NAV Jobblyst eller nettsiden nav.no for gode råd før du velger utdanning. Det å fullføre videregående skole er noe av det viktigste du kan gjøre for deg selv og dine muligheter i arbeidslivet. En stabil lav ledighet i denne gruppa er positivt for kommunen, sier NAV-leder i Lier, Jan Kåre Melsæther.

NAV i Buskerud registrerte 1 074 nye ledige stillinger i februar.