Nå er resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn klare.

 Resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn foresligger nå.

De viser at elevene i Lier i engelsk ligger på samme nivå som i fjor - skalapoeng 49. Det er like under landsgjennomsnittet som er 50.

I lesing og regning skårer elevene i 5. trinn på landsgjennomsnittet.

I en kommentar til resultatene fra de nasjonale prøvene sier oppvekstsjef Kari Anne Dale at Lierskolen har som mål å ligge på eller over landsgjennomsnittet.

For fullstendige resultater for Lier klikk her for å se tabellen