Håndballspillerne i St. Hallvard skal hjelpe til under Åpen hall-arrangementer i Lier. Gjennom det ønsker kommunen og klubben å gi gode opplevelser, økt mestering og inkludering for flere barn og unge.

Lier kommune ønsker å tilrettelegge for positiv og allsidig aktivitet for flest mulig barn og unge i kommunen. Gjennom samarbeid er det lettere å nå ut til flere.

FØLG LIER KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Spillerne møter barn og unge

Nå inngår kommunen en samarbeidsavtale med St. Hallvard håndballklubb, der spillere fra klubben skal delta på Åpen hall-arrangementer en gang i måneden.

I tillegg til det bidrar klubben med gratisbilletter til seriekamper som kan fordeles til barn/familier som har ekstra behov for gratisbilletter, og håndballklubben gir også bort fem gratisplasser på hver håndballskole som arrangeres i Lier. Samarbeidsavtalen omfatter også flere elementer.

Bua Lier låner ut utstyr

Lier kommune skal arrangere Åpen hall ved flere skoler i Lier etter skoletid. Tilbudet skal være gratis for alle. Det er Bua Lier som låner ut utstyret som brukes under Åpen hall-arrangementene.

St. Hallvard håndballklubb ønsker å være synlige i lokalsamfunnet og ta en tydelig samfunnsansvar. Under signeringen av samarbeidsavtalen møtte både SHK-trener Glenn Solberg og daglig leder Robert Hedin opp for å signere avtalen sammen med ordfører Gunn Cecilie Ringdal.