Den internasjonale Alzheimerdagen ble markert med sang, musikk og sosialt samvær på Fosshagen ressurssenter.

Fosshagen ressurssenter og Lier Demensforening inviterte til en markering av Den internasjonale Alzheimerdagen torsdag 21. september. Kafeen på Fosshagen var fullsatt av publikum som ønsket å delta på arrangementet.

Åpent hus

Demenskoordinator i Lier kommune, Anja Hoff, pekte på viktigheten av åpenhet rundt Alzheimers.

- Den internasjonale Alzheimerdagen ble markert for første gang i 1994. Alzheimers berører de fleste av oss på en eller annen måte, og ved å ha åpent hus på Fosshagen i dag, ønsker vi å bidra til økt inkludering. Temaet for dagen er «Skape gode opplevelser sammen», og det ønsker vi å gjøre sammen med alle som har møtt frem i dag, sa Hoff til publikum.

Konsert og allsang 

Beena Karpisova, organist i Frogner menighet, tok turen til Fosshagen for å holde en minikonsert og spille opp til allsang, før det vanket kaffe og kringle til alle.

Arrangementet ble rundet av med at Knut A. Andersen viste en lokalhistorisk film om Lierbanen.