Du kan kvitte deg med den kasserte fritidsbåten din - og samtidig tjene 1.000 kroner på det.

Fra 1. oktober 2017 kan kasserte små fritidsbåter leveres på RfDs gjenvinningsstasjon på Lindum i Drammen. Med små fritidsbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Innleveringen er gratis.

Mottaket begrenser seg til selve skroget. Ratt, lanterner, påhengsmotorer, bensintanker og lignende må fjernes og kildesorteres av båteier.

Båteiere kan motta 1000 kr pr leverte båt ved søknad om tilskudd fra Miljødirektoratet. Det er Miljødirektoratet som administrerer tilskuddsordningen. For å motta tilskudd, må du ha med deg skjema for bekreftelse av innleveringen når båten leveres på gjenvinningsstasjonen. Skjemaet skal attesteres av ansatt på gjenvinningsstasjonen. Du søker om tilskudd på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknad uten attestasjon eller ufullstendig utfylt skjema, vil ikke bli behandlet. Har du flere båter, må du levere ett skjema per båt.

Les mer om dette på nettsidene til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

Nå kan du levere inn kasserte fritidsbåter. (FOTO: Elisabet Molander/Miljødirektoratet)
Nå kan du levere inn kasserte fritidsbåter. (FOTO: Elisabet Molander/Miljødirektoratet)