Rådmannen mener forslaget om avvikling av Lier lensmannskontor er utfordrende med tanke på befolkningsveksten som vil komme i Fjordbyen og med utbyggingen på Gullaug.

I sitt forslag til høringsuttalelse skriver rådmannen at Lier kommune ikke har merknader til politimesterens anbefaling om inndeling av distriktet i fem tjenesteenheter.

Rådmannen påpeker likevel at forslaget om avvikling av Lier lensmannskontor oppfattes som spesielt utfordrende på grunn av kommunens nærhet til Oslo-området. I forslaget til vedtak trekker rådmannen frem blant annet følgende momenter:

- Den forventede veksten i innbyggertallet knyttet til Fjordbyen, utbyggingen av Gullaug-halvøya og forventet økt tilflyttning.

- Etableringen av et betydelig antall arbeidsplasser i arbeidsintensive næringer og nytt sykehus

- Ferdsel generelt som følge av nasjonale og regionale transportårer, bydannelse og endringer i næringslivet 

Rådmannen ber politimesteren vurdere politiets aktive deltagelse i Lier-samfunnet