Natt til torsdag 8. desember legges trafikken om på Gilhus.

Da blir det også nattarbeider fra cirka klokken 21.00 til cirka klokken 06.00.

Dette skjer i forbindelse med de store byggearbeidene på riksvei 23. 

I forbindelse med omleggingen av trafikken skal Statens vegvesen sette opp rekkverk og skilt, merke vegen og flytte vegbelysningen. Noen av disse arbeidene kan være støyende, melder vegvesenet.

Nytt kjøremønster

Det nye kjøremønsteret innebærer at trafikantene på riksvei 23 og de som skal til/fra Gilhusvegen kjører inn i en midlertidig rundkjøring.

Rundkjøringen ligger vest for dagens innkjøring til Gilhusvegen (se illustrasjon).

For din og andres sikkerhet er det viktig at du følger skiltingen og respekterer fartsgrensen, oppfordrer Statens vegvesen.


Nytt midlertidig kjøremønster på Gilhus.