Ordfører Gunn Cecilie Ringdal svarte på spørsmål fra innbyggerne under nettmøte torsdag 8. mars.

 

Lier kommune har 12 grunnskoler, og et samlet elevtall på cirka 3400 elever.

Før jul 2017 ble skolebehovsanalysen presentert for politikerne i Lier. Denne analysen beskriver dagens skolestruktur, elevtallsframskrivninger, skolenes fysiske læringsmiljø og kapasitet. 
Den gir også ulike forslag til framtidig skolestruktur.

Torsdag 8. mars inviterte Lier kommune til nettmøte om skolestrukturen i Lier.

Her kan du lese spørsmålene

Her kan du lese rapporten om skolebehovsanalysen