Hvordan skal Tranby se ut i fremtiden?

Nettmøte med ordføreren på Tranby bibliotek tirsdag 28. mai klokken 14.00.

Politikerne i Lier har bestemt at det skal settes i gang et såkalt mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby.

I handlingsprogrammet som ble vedtatt før jul står det blant annet at hovedfokus skal være utvikling innenfor områder som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg.

Møteplasser

Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal gjennomfører nettmøte med dette som tema og ønsker innspill/spørsmål/kommentarer fra folk på hva som skal til for å gjøre Tranby til et enda bedre sted - hva savner folk, hva ønsker man mer av - hvordan få til en god utvikling?

Send inn spørsmål/kommentarer

Nettmøtet gjennomføres på tradisjonell måte tirsdag 28. mai fra klokken 14.00 til 15.00. Men denne gangen skal ordfører Gunn Cecilie Ringdal sitte på Tranby bibliotek, slik at det både er muilg å sende inn spørsmål og innspill skriftlig - men like gjerne ta det muntlig direkte med ordføreren. Samfunnsplanlegger Kjartan Askim i Lier kommune deltar også under møtet.

Send inn spørsmål/innspill på Facebook

eller epost: gronnelier@lier.kommune.no - eller møt opp på Tranby bibliotek 28. mai fra 14.00 til 15.00.

Velkommen!