Hvordan kan det bli lettere å sykle og gå til og fra Lier stasjon?

Buskerudbyen, Viva IKS, Lier kommune og BaneNOR ber nå publikum om innspill og ideer til hvordan parkeringsutfordringene ved Lier stasjon kan løses.

Som innbygger eller bruker av Lier stasjon, inviteres du til å gå inn på fiksgatami.no, der man kan plotte inn spesifikke steder på kartet og skrive inn kommentar med dine ideer eller innspill. Her er det også mulighet å legge ved bilder.

- Aktuelle innspill kan for eksempel være behov for nye snarveier, eksisterende snarveier som trenger bedre tilrettelegging eller hindringer som gjør det vanskelig å komme seg fram i dag, sier Siw Anett Stråle Enerud, kommunikasjonssjef i Viva IKS.

– Vi vil prioritere mindre tiltak som raskt kan komme på plass. Tiltakene må være i nærheten av Lier stasjon, det vil si maksimum to kilometer fra stasjonen, sier Trond Solem, prosjektleder sykkel i Buskerudbyen.

Gå inn på nettsiden fiksgatami.no og si din mening!

Ingebjørg Tofte, miljørådgiver i Lier kommune og Tore Johansen, veiforvalter i Viva IKS. (Foto: Lier kommune)