Mandag 22. august var første dag i et årelangt løp for 12 nye lærlinger i Lier kommune.

De nye lærlingene ble ønsket velkommen av ordfører Gunn Cecilie Ringdal og rådmann Hans Petter Christensen. 

Læringene var samlet på Haugestad for å delta på introduksjonsdagen for nye lærlinger i Lier kommune. Der fikk de mye nyttig informasjon, både om lærlingordningen og det å være en del av en stor organisasjon som Lier kommune er.

I løpet av introduksjonsdagen fikk de nye lærlingene høre tidligere lærlinger fortelle om hverdagen som møter dem, og møtte representanter fra Opplæringskontoret i Buskerud og Fagforbundet.

Allerede denne og neste uke er lærlingene godt i gang med jobben ute i virksomhetene. Sju av lærlingene skal være i kommunen i to år, mens de fem andre har startet på et fireårig løp.

De nye lærlingene er:
Sivert Knudsen Skui
Stine Skistad
Neng Nu
Carina Hennum
Anders Rusthen
Marte Tørnquist Mehren
Gunnar Øye
Jenni Storhaug
June Kristine Nergaard
Dileta Kaminskaite
Thea Andersen
Magnus Kjølås

12 nye lærlinger startet opp i Lier kommune høsten 2016.