Orienterte kommunestyret om aktiviteten de seneste ukene.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har tradisjon for å holde et informasjonskvarter i hvert kommunestyremøte i Lier.

Her er litt av det hun tok opp i stikkordsform. For å se hele innlegget, klikk på videoruten under:

 • · Møte med Lierskogen Vel
 • · Befaring av fylkesveier – sykkelveier i Lier og forholdene i Øverskogen
 • · Rv 23, planprogram vedtatt og lagt ut til offentlig ettersyn.
 • · Møte i Buskerudtinget
 • · Prosesser i tilknytning til nytt sykehus
 • · Studietur til Manchester med Vestregionen
 • · Møter i Buskerudbyen; møte med statssekretæren og møte i ATM-utvalget
 • · Fjordbyen – plansamarbeid Drammen
 • · Åpning av nyoppusset FUS-barnehage Valstadhaug i Sylling
 • · Kulturkveld, med utdeling av Haugestadstipend og kulturpris.
 • · De unges kommunestyre, med tema godt skolemiljø, bevegelsesglede og sunne matvaner

SE VIDEO: