Politikerne skal diskutere mobildekning i Eiksetraområdet

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal avduket informasjonstavler på Eiksetra for et par år siden. Torsdag skal politikerne diskutere hvordan mobilforholdene kan bedres i området.
Her finner du sakslisten for de politiske møtene i Lier denne uken.

Det er møteuke for politikerne i Lier kommune.

Tirsdag 12. mars er det møte i planutvalget og grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget.

Onsdag 13. mars er det møte i miljøutvalget og helse-, sosial- og omsorgsutvalget, mens det torsdag 14. mars er møte i formannskapet, kommuneplanutvalget og administrasjonsutvalget.

Mobildekning og digitalisering

I formannskapets møte skal politikerne blant annet diskutere en sak som har opptatt mange: Dekningsforhold for mobiltelefon i Eiksetra-området.

Rådmannen går inn for at Lier kommune bidrar med 1,35 millioner kroner i en løsning for å få tilfredsstillende mobildekning i området.

Primært ønsker rådmannen å få flere kommuner med seg i en løsning med en mast på Trettekollen, men går ikke det så går rådmannen inn for en løsning der Lier kommune betaler på en basestasjon-løsning på Storkollen.

I formannskapsmøtet skal politikerne også se nærmere på forprosjektet for Glitre bofellesskap, digitaliseringsstrategi for Lier kommune og mulig omorganisering av Legevakta for Drammensregionen. For å nevne noen av sakene.

Klikk deg inn her for å se hele sakslisten for formannskapet

Her finner du oversikt over kommunale møter i Lier