15,6 prosent nedgang i helt ledige personer sammenlignet med juni i fjor.

I Lier var det registrert 254 helt ledige personer, en nedgang på 15,6 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Ledigheten i Lier var på 1,9 prosent av arbeidsstyrken og i Buskerud var den på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 12 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. 

Det var 155 helt ledige menn i Lier i juni, en nedgang på 29 personer (- 15,8 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 99, en nedgang på 18 personer (- 15,4 prosent).

Nedgang blant de unge 

Det var en nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper under 50 år denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor. I likhet med utviklingen generelt i fylket ser vi en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år sammenliknet med i fjor. I denne aldersgruppa var det en nedgang på 21 personer fra året før.

- Lier har hatt en positiv utvikling i ledigheten 1. halvår 2017. Spesielt gledelig er den jevne nedgangen i ledigheten i mange bransjer, samt de helt ledige under 30 år. Dette er en gruppe som vi i NAV følger opp tett gjennom arbeidsrettede tiltak og tydelige krav til aktivitet, sier leder ved NAV Lier, Jan Kåre Melsæther.