Milliardprosjektet ligger inne i andre periode av Nasjonal Transportplan.

Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan ble presentert i dag.

Der ligger blant annet prosjektet riksvei 23 Linnes – kryss E18 inn i andre perioden av Nasjonal Transportplan, altså fra 2024 – 2029.

Prosjektet omfatter bygging av firefelts vei mellom Linnes og kryss med E18 i Lier og er kostnadsberegnet til 1,03 milliarder kroner, hvorav 350 millioner kroner forutsettes finansiert gjennom bompenger.

Veiprosjektet riksvei 23 Dagslett – Linnes er allerede satt i gang og foreslås fullført i den første NTP-perioden fra 2018 – 2023. Dette prosjektet skal også delfinansieres gjennom bompenger.

Her kan du lese mer om Nasjonal Transportplan