Sakene til de politiske møtene i uke 39 er nå klare.

Sakspapirene til de politiske utvalgene i september er nå klare og tilgjenglig i vår innsynsløsning: http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/dmb/AllDmb

Planutvalget - 27. september på Haugestad
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget - 27. september på Glitra
Miljøutvalget - 28. september på Haugestad
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget - 28. september på Glitra.
Formannskapet - 29. september på Glitra

Alle møtene starter klokken 18.00 og er åpne for publikum.

Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.

Velkommen!