Sakspapirene til de politiske utvalgsmøtene i februar er klare. I formannskapet vil rådmannen gi en orientering om rutiner for byggesaker i Lier kommune.

Sakspapirene til de politiske møtene i februar finner du i vår innsynsløsning.

Sakspapirer til politisk møter

Nedenfor ser du datoene for møtene - alle møtene er åpne for publikum: 

  • Planutvalget – 21. februar på Haugestad
  • Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget – 21. februar på Haugestad
  • Miljøutvalget – 22. februar på Haugestad
  • Helse-, sosial- og omsorgsutvalget – 22. februar på Haugestad.
  • Formannskapet – 23. februar på Haugestad.

Møtene starter klokken 18.00.

Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.

Velkommen!