13. juni var det temamøte om rv.23 i Røyken rådhus.

Klikk deg inn her for å se videoopptak fra møtet

Rv. 23 er en sentral transportåre både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til fremkommelighet, sikkerhet i Oslofjordtunnelen og nærmiljøulemper på strekningen mellom Dagslett i Røyken til påkobling E18 i Lier.

Formålet med temamøtet 13. juni var å mobilisere rundt rv. 23 mot kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Finansieringen er delvis på plass i inneværende NTP.

Representanter fra blant annet næringslivet, veivesenet, departementet og Røyken, Hurum og Lier kommuner var med på temamøtet om rv. 23.  

Hvis du går inn på denne artikkelen fra Røyken kommune, så kan du se presentasjonene fra møtet.