HUSK: Søknadsfristen for å leie hall går ut mandag 25. mars

Påminnelse til dere som leier kommunale lokaler til trening og øving: Husk at søknadsfristen for hall-leie for skoleåret 2019/2020 er mandag 25. mars!

Ønsker du å leie hall for neste skoleår så må dere søke innen mandag 25. mars.

Her er lenke til søknadsskjemaet som må brukes

I søknaden så definerer vi barn i alder fra 0-19 år mens voksne er i alder fra 20 år og oppover.

Du kan søke om treningstid også på lørdag/søndager unntatt i Tranbyhallen og Reistad Arena.  Søknadene må samkjøres innenfor samme idrettslag. Vi tar ikke imot søknader fra undergruppene.

Det er nå mulig å starte med trening fra om med 1. august gjennom høst og vinterferien og ut juni dersom dere bekrefter dette i søknaden. Lokalene er stengt på alle de offisielle fridagene og i hele juli.

Klager

- I år løser vi eventuelle klager i forbindelse med dialogmøtene og legger ikke opp til en egen klagerunde. Det er ikke lov til å søke om mer halltid enn det som faktisk er nødvendig og som brukes. I år vil vi ta stikkprøver, forteller Ingrid Buck, idretts- og friluftsrådgiver i Lier kommune.

Vi minner om vedtatte retningslinjer for fordeling av halltid, der hovedregelen er at barn og unge og inneidretter prioriteres.

Følgende kriterier gjelder: 

  1. Barn og voksne med funksjonshemninger prioriteres
  2. Barn og unge prioriteres før voksne
  3. Inneidrett prioriteres før uteidretter
  4. Håndball-lag med barn/unge skal prioriteres på håndballbaner
  5. Idrettslag og trimgrupper for voksne med  stor oppslutning prioriteres i henhold til folkehelse

Ta kontakt med kultur og fritid i Lier kommune ved spørsmål.