På grunn av arbeid med vann-nettet, må vannet stenges i Fagerliåsen 8.september kl09-1500.

Abonnenter i området vil få en sms om stengingen fra Viva.

Viva ber alle abonnenter stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft i røret og misfarget vann.

Gode råd fra Viva når du får varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

  • Tapp opp vann til husholdning og spyling av toaletter på forhånd
  • Ikke tapp vann i den aktuelle perioden
  • Unngå å bruke vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent igjen