Det er styremøte i Lier Eiendomsselskap KF mandag 13. mars.

Styremøtet foregår på Fosshagen mandag 13. mars 2017 fra klokken 17.30 - 20.30.

Dette er sakslisten:

Godkjenning av innkallingen 
Godkjenning av referat fra forrige møte 
Årsberetning og regnskap 2016, sak for vedtak
Rolleavklaring, sak for drøfting
Oppdragsbrev 2017, inkluderer prosjektoversikter HK og 9303, sak for drøfting
Revidering av Dok 6A, sak for drøfting
Orienteringssaker

Her er lenke til sakspapirene