Fylkesmannen i Buskerud fant ett avvik under en systemrevisjon av rutinene for hvordan brukere ved Liertun følges opp for å sikre tilstrekkelig ernæring.

I den foreløpige rapporten fra tilsynet i januar konkluderer Fylkesmannen med at Lier kommune ikke i tilstrekkelig grad sikrer at det foretas en systematisk kartlegging og vurdering av ernæringsmessig risiko. Det er heller ikke etablert rutiner som sikrer systematisk dokumentasjon av den oppfølging pasientene får knyttet til ernæring, ifølge rapporten.

- Vi tar avviket alvorlig, og er allerede i gang med å forbedre dokumentasjonen, sier konstituert virksomhetsleder Berit Gulliksen ved Liertun.

- Vi har over tid hatt fokus på å sikre riktig og tilstrekkelig ernæring for våre brukere, og har allerede endret tidspunktet for måltider. Tilsynet fra Fylkesmannen viser at vi trenger å arbeide enda mer systematisk med dokumentasjon og rutiner, fortsetter hun.

Bakgrunnen for tilsynet er at nasjonale undersøkelser viser at mange eldre personer på sykehjem er underernærte eller står i fare for å utvikle underernæring. Forekomsten av underernæring i sykehjem varierer mellom 10 og 60 prosent avhengig av hvilke metoder som er brukt og hvilke grenseverdier som er satt, ifølge helsedirektoratet.

Ved tilsynet i Lier undersøkte Fylkesmannen om kommunen sikrer:

1. Identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem.

2. Oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring.

Kommunen har frist frem til 21.februar med å komme med sine kommentarer.