Vær obs: Nedtappingen kan medføre at isen langs kantene på magasinet blir oppsprukket og svekket.

Drammen kommune skal rehabilitere dam Klopptjern sommeren 2017. Men allerede nå begynner Glitrevannverket jobben med å tappe vann ut av tjernet.

For å få en god nedtapping med tanke på krepsen i magasinet må vannverket starte nedtappingen i nå i februar. Magasinet skal være senket ned til damfot innen juni, men maksimal senkehastighet er satt til 15 centimeter pr. dag.

Klopptjern.

Svekket is

Selv om Klopptjern ligger i Drammen kommune, er det mange i Lier som ferdes i området. Vær oppmerksom på at nedtappingen kan medføre at isen langs kantene på magasinet blir oppsprukket og svekket. Glitrevannverket anmoder derfor om stor aktsomhet hvis du ferdsel på isen.

Det er ikke tilrådelig å gå på isen ved dammen så lenge tapping pågår.

Fylling starter i september

Bakgrunnen for arbeidene som skal utføres er at Dam Klopptjern ikke tilfredsstiller dagens krav til vassdragsanlegg og  derfor må rehabiliteres.

Det vil ikke være mulig å benytte området ved Klopptjerndammen som badested sommeren 2017.

Fylling av tjernet skal starte 15. september 2017.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vassdragsteknisk ansvarlig Elin Hønsi hos Glitrevannverket på mobil: 913 32 412 eller epost: elin.hoensi@glitre.no.