Tranby legesenter flytter inn i nye lokaler mandag 6. februar

Legesenteret flytter 600 meter lenger opp Joseph Kellers vei, inn til venstre og forbi Nav-bygget. Den nye adressen er: Dølasletta 7.

Legesenteret beholder samme telefonnummer: 32 85 87 10.

Flyttingen gjelder alle de faste legene og personalet ved senteret.