Har du og din familie lyst til å bli besøkshjem for enslige mindreårige flyktninger?

To bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er etablert på Tranby og Lierskogen. Der er det plass til inntil ni ungdommer fra 13 år og oppover.

Nå søker bofellesskapene etter besøkshjem for noen av ungdommene der de kan være annenhver helg fra fredag til mandag. Besøksfamiliene vil være en viktig bidragsyter for ungdommene ved å tilby familieaktiviteter, tilhørighet til en familie og positive arenaer for god inkludering i det norsk samfunnet.

Hvem er ungdommene?

Dette er flyktninger som har kommet alene til Norge uten foreldre. De ønsker å lære seg norsk og være med på aktiviteter, og de trenger å føle seg trygge, inkludert og bli møtt med åpenhet.

Hvem kan være besøkshjem? Her er noen punkter:

  • Familier med eller uten egne barn
  • Familier med tid og overskudd til å ha ungdom på besøk annenhver helg
  • Familier som synes det er spennende med ungdommer fra en annen kultur
  • Familier med god helse og ordnet økonomi
  • Trygge voksne som kan gi god omsorg og som greier å ivareta ungdommenes behov
  • Helst bo i Lier eller i nærheten

Ta kontakt!

De som blir valgt ut får arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning i henhold til KS sine satser, det legges opp til veiledning i gruppe eller individuelt og samarbeid med et engasjert og faglig dyktig personale i bofellesskapene.

Høres dette såpass spennende ut at du ønsker å vite mer? Ta kontakt med ledende miljøterapeut på Tranby bofellesskap Beate Bjørbæk Mikkelsen, enten på telefon: 458 62 154 eller epost: beate.bjorbak.mikkelsen@lier.kommune.no

Les hele brevet her