Glitrevannverket har ved et uhell sluppet ut fortynnet klorholdig vann fra anlegget ved Svangstrand ved Holsfjorden. Utslippet påvirker ikke drikkevannskvaliteten.

Glitrevannverkets vannbehandlingsanlegg ved Svangstrand i Sylling har Holsfjorden som vannkilde. Herfra leveres vann til cirka 900 abonnenter i Sylling.

I tidsrommet mandag 19.12 kl. 10.45 til tirsdag 20.12. kl. 03.30 har det vært en lekkasje fra doseringstanken med fortynnet klor og ned i en oppsamlingskum. Politi og Fylkesmannen i Buskerud, som er forurensningsmyndighet, ble varslet og utslippet stoppet så fort man ble klar over det.

Les mer om saken på nettsidene til Glitrevannverket

God kvalitet på drikkevannet

Utslippet har ikke påvirket kvaliteten på drikkevannet. Det er ikke lukt eller andre spor etter utlippet i standsonen. Eventuelle skader av økologisk karakter vil eventuelt kunne knytte seg til mikroorganismer og andre bunndyr, i følge Glitrevannverket.

Gjør tiltak

Uhellet mandag formiddag oppsto i forbindelse med en svikt i en vedlikeholdsrutine. Uhellet har avslørt denne svikten og det blir gjort tiltak for at dette ikke skjer igjen. Glitrevannverket har omfattende sikkerhetsrutiner som skal fange opp slike uhell, og beklager hendelsen på det sterkeste.